Monday, May 2, 2011

Storie of Life

मनाचे मनाशी जुळलेले नाते..
सदैव गीत प्रेमाचे गाते..
ह्या बेधुंद मनाच्या लहरी मधे भिजावं.. मना मनात प्रेमाच बीज रुजाव. कधी गोड कधी कडु आठवणीन
मधे हरवून जाव.. ह्या पेक्ष्या वेगळ आयुष्य ते काय आहे? अश्याच काही जीवनातील रसाळ आठवणींचा संग्रह "Storie of Life"
हा नवीन सादर घेऊन येतोय.. वाचा निरनिराळ्या कथा आवडल्यास दाद द्यायला विसरू नका.
सुरवात करतोय एका English Love Story ने.
Episodes of Love story...Hope u like it...Will try to send each week one episode...
Cute love story arrives!!!!… surely it will hit you!!!… enjoy it!!!!…